Zadania poszczególnych działów 

Sprzedaż

Działy sprzedaży spółki znajdują się w Danii i Brnie i wraz z 22 przedstawicielstwami stanowimy ogólnoświatową organizację handlową.

Zarządzanie projektami

Wszelkie kwestie związane z zarządzaniem projektami trafiają do rąk zespołu ds. zarządzania projektami spółki. To tu rodzą się wszystkie projekty i założenia.

Serwis

Świadczy usługi serwisowe dla naszych klientów, dostarcza informacji o częściach zamiennych, doradza w sprawach obsługi linii, prowadzi instruktaż i udziela wskazówek w zakresie rozruchu i konserwacji nowych linii malarskich.

Marketing i komunikacja

Prowadzi zewnętrzne i wewnętrzne działania marketingowe oparte na przyjętej przez spółkę strategii dla ogólnoświatowego zasięgu ideal-line.

Finanse

Dział finansowy jest odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi działaniami finansowymi  związanymi z projektami w których ideal-line bierze udział.