Strefy chłodzenia

Schładzanie obrabianych produktów przed naniesieniem powłoki jest istotne dla zachowania kontroli nad grubością warstwy.

Nadmiernie wysoka temperatura obrabianych produktów podczas malowania utrudnia kontrolowanie grubości warstwy. Może również mieć niekorzystny wpływ na końcową jakość farby, zarówno wizualną jak i funkcjonalną.
Wewnętrzne środowisko strefy chłodzenia niesie ze sobą również pozytywne aspekty. Zimą dobrze jest uzyskać darmowe ciepło z produktów do ogrzewania pomieszczenia, ale niestety latem może nadmiernie ogrzać wnętrze.

Dlatego też nasza strefa chłodzenia bardzo często występuje w wersji pozwalającej zdecydować, czy zawrócić obieg powietrza w pomieszczeniu, czy też usunąć je z budynku w lecie.

 

International contact information

 

Zastosowanie i przeznaczenie

Strefy chłodzenia stosowane są w instalacjach, gdzie przenośnik transportuje produkty w sposób ciągły lub przerywany.

Najbardziej typowe zastosowania obejmują chłodzenie:

  • po obróbce w piecu suszącym, przed nałożeniem powłoki
  • po utwardzeniu, przed wyładunkiem

 

Funkcja

Jest to cyrkulacyjna strefa chłodzenia. Oznacza to, że powietrze przepływa wokół urządzenia z dużą prędkością, co sprawia, że rezultat procesu chłodzenia jest efektywny; pewną wymianę powietrza w strefach chłodniczych zapewniają inne wentylatory. Ten system funkcjonuje dzięki zasadzie odwróconego przepływu.

Wejście / wyjście

Strefy mogą być w wersji z drzwiami, ale najczęściej występują w wersji z prostym otworem.

Materiały

Strefa chłodzenia składa się z izolowanych sekcji pokrytych powlekanymi proszkowo panelami lub opcjonalnie panelami ocynkowanymi.

 

International contact information