Partnertech

Partnertech, jako poddostawca w branży cięcia i zginania stali oraz obróbki powierzchni, zażyczył sobie wysokiej jakości ultranowoczesną linię lakierniczą.

 

Wymiary produktów/części obrabianych przez Partnertech wynoszą:

D x S x W (mm)

2000 x 1000 x 1200

Masa: maks. 150 kg

 

Prędkość przesuwu przenośnika: 1,5 m/min

Linia lakiernicza posiada funkcje przygotowania powierzchni z etapami odtłuszczania, powłokowania fosforanem żelaza, płukania i płukania wodą zdemineralizowaną.                                              

Piece suszące i utwardzające są bezpośrednio ogrzewane gazem, natomiast przenośnik jest pojedynczy, z hakami w kształcie litery C i krzywkami.

Linia jest przeznaczona do obróbki wielu rodzajów produktów – na ogół blach.

 

International contact information